Logo

Zásady ochrany osobních údajů

Portál www.jdemenato.cz (dále také "Portál") provozuje společnost jPower8, s. r. o., identifikační číslo 24736481 (dále také "Společnost"). Cílem Portálu je umožnit koncovým uživatelům (dále také "Uživatelé) rezervovat služby poskytované třetími osobami, především sportovními centry (dále také Partneři).

Prohlášení Uživatele: Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů předaných prostřednictvím Portálu Společnosti. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Uživatel dále uděluje souhlas s poskytnutím osobních údajů třetím osobám, především pak partnerům Portálu, u kterých jsem si prostřednictvím Portálu vytvořil/a rezervaci. Osobní údaje budou použity k informování o nenadálých situacích (potřeby zrušení rezervace) a ke komerčním sdělením Portálu či třetích osob.

Uživatelé jsou oprávnění vytvořit vlastní registraci pouze po dokončení 16 let. V případě mladších osob je nutná registrace u kteréhokoli Partnera se souhlasem zákonného zástupce.

Uživatelé mají právo kontaktovat pověřence pro správu osobních údajů na adrese info@jdemenato.cz, mají právo požadovat výpis osobních údajů, jejich opravu nebo výmaz. Uživatelé mají dále právo na vznesení stížnosti k Úřadu pro kontrolu osobních údajů.